بگومگوی نمایندگان جلیلی و رئیسی در جلسه هماهنگی نامزدها

شنیده ها

در جلسه روز گذشته نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با صداوسیما، بین روزی‌طلب نماینده جلیلی و اسماعیلی نماینده رئیسی بگومگوی طولانی رخ داده است.

نماینده سعید جلیلی در این جلسه از ابراهیم رییسی به‌عنوان نماینده خاص یاد کرد و به صداوسیما اعتراضاتی داشته که با واکنش نماینده رییسی مواجه شده است.

این در حالی است که رابطه خوبی بین جلیلی و رئیسی حاکم است. جلیلی پیش از این چند توییت مستقیم و غیرمستقیم در حمایت از رئیسی منتشر کرده است.