بیانیه‌های اقشار مختلف و گروه‌های هنری و سیاسی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی

حامد تقوی-

خب! کم کم همه اقشار جامعه دارند بیزاری خود را از نظام فعلی نشان میدهند. از بیانه‌های آقایان موسوی و کروبی تا کانون نویسندگان و معلمان. از هنرمندانی که حالا پشیمان از حمایت خود دولتند تا بازاریان که موقعیت خود را در خطر می‌بینند.
میر حسین موسوی با تاختن آقای خامنه‌ای و جدا کردن خود از حکومت ولایت فقیه او در بیاینه جدید‌ش، پایش را یک قدم فراتر از اعتراضات ۸۸ گذاشته است و با وجود محکوم کردن کشتارها ، خواستار پایان دادن به وضعیت شده است.
باقی اصناف و گروه‌های داخل ایران هم همینطور. همگی به نوعی خواستار پایان دادن به وضعیت اسفبار جمهوری اسلامی هستند.
اما نکته ای که وجود دارد کافی نبود این بیانیه هاست. این گروه ها و اقشار مختلف نه از حاکمیت بلکه باید از مردم بخواهند برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان بیاییند و خودشان پا به پای مردم و داغدیده‌های اعترضات و وضعیت یک لحظه هم از این خواسته فرو گذار نباشند.