بیانیه اعلان انزجار آیت الله امجد از جنایات رژیم فاسد و ناپاسخگوی استبداد اموی : از خدا مرگ می خواهم بابت اینهمه ظلم و فساد و جنایت حاکم متفرعن و سکوت خفت بار ارباب عمائم….

پایگاه خبری / تحلیلی نگامآیت الله محمود امجد عالم و فقیه برجسته دینی در هجرت و معترض به حاکمیت ایران طی بیانیه ای نسبت به جنایات رژیم فاسد و ناپاسخگوی استبداد اموی در ماجرای خوزستان و کشته شدن هموطنان و بی دفاع اعلام انزجار کرد.

پیش تر آیت الله محمود امجد در واکنش به اعدام روح‌الله زم، رهبر ایران را مسئول همه جنایت‌ها از سال ۸۸ به بعد خوانده بود ، او به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که اگر از استبداد رای دست برندارد وضع خطرناک خواهد شد.

بیانیه آیت الله محمود امجد به شرح ذیل است :

از خدا مرگ می خواهم بابت اینهمه ظلم و فساد و جنایت حاکم متفرعن و سکوت خفت بار ارباب عمائم….

حق با علامه طباطبایی سلام الله علیه بود که حاضر نشد کوچکترین اثری از تایید(ولوضمنی) حکومت انقلابیون متفرعن و‌جاهل و جائر از خود به جای بگذارد….

وحق با آیت الله بهاء الدینی سلام الله علیه بود که وقتی همه مومنین و مومنات از خاص و عام مشعوف پیروزی مرحوم امام بر رژیم جبار گذشته بودیم ؛نگران بود و به مرحوم صدوقی فرمود(هنگامی که عازم پاریس بود جهت ملاقات با امام خمینی) :
«روحانیت باید خودش را اصلاح کند»

وآن روحانیت ناصالح که حتا تحمل علامه طباطبائی را نداشت کارش به اینجا رسیده که بعد از چهل وسه سال حکومت مطلقه بر مردم بی پناه اسیر استبداد دینی موید مطلق تمام جنایات و پلیدی های این رژیم فاسد ومفسد قلمداد شود؛ فاجعه ای که در تاریخ روحانیت شیعه از عصر غیبت معصوم ع تا کنون نظیر ندارد….

بنده، محمود امجد ، مهاجر به ارض الله الواسعه، از همه شما مردم ستمدیده واسیر استبداداموی شرمسارم و از این نظام پلید و فاسد بیزارم.

انما اشکوا بثی و حزنی الی الله