بیانیه جمعی از معلمان ایران: شرم باد بر حاکمیتی که بر پیکر معلمان جامعه تازیانه می‌زند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر جریان تجمع مسالمت آمیز عده‌ای از فعالین سیاسی، مدنی و صنفی در جهت حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده #خوزستان در روز دهم مرداد در پارک ملت مشهد نیروهای امنیتی با یورش به تجمع آرام معترضان باضرب وشتم، عده ای از آنها ازجمله خانم فاطمه سپهری و آقای محمد‌جوادلعل محمدی را به زور و با کشیدن روی آسفالت بازداشت کرده و به کلانتری انتقال دادند.

در بیانیه جمعی از معلمان ایران آمده است که آقای محمد‌جواد لعل محمدی معلم بازنشسته و فعال مدنی در مدت بازداشت هشت روز در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زیر شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرارمی گیرد، اعمال متناقض با حقوق انسانی، احکام شنیع قرون وسطایی و تازیانه بر پیکر هر انسانی بدور از شرافت و غیرت است، معلمانی همچون جناب جواد لعل محمدی، پیشکسوتی که همواره دغدغه آموزش فرزندان کشور را دارند و منتقد سیاست های نادرست و ناکارآمد حاکمیت درحوزه های آموزشی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه هستند. چه گناهی مرتکب شده اند که اینگونه مورد ظلم و ستمگری قرار گرفته اند. بسیار مایه تاسف است که حاکمیت کوچکترین تجمع اعتراضی را که بر اساس قوانین موجود در کشور از حقوق اولیه شهروندان است برنمی تابد، با اینکه بازداشت معلم بازنشسته آقای لعل محمدی مخالف اصول ٢۶ و٢٧ قانون اساسی می باشد، اما نیروهای آتش به اختیار ضمن توهین و هتاکی ایشان را تا سرحد مرگ شلاق می زنند. آمران و عاملان این امرشنیع ( شلاق بر پیکر معلمان جامعه )، آیا شرم زده نمی شوید؟ خجالت آورتر از این نیست دست بر پیشکسوتانی بلند میکنید که جرمشان تنها فریاد عدالتخواهی است.

بدون تردید این دست اقدام‌های مذبوحانه نشانه استیصال حاکمیت در برابر ظلم ستیزی و حق خواهی معلمان، کارگران، دانشجویان و همه توده های تحت ستم می باشد.

در این راستا جامعه معلمان کشور ضمن حمایت قاطعانه از خواستهای مشروع و مطالبات تمام اقشار جامعه بخصوص معلمان دربند، و اعلام انزجار از عاملان و آمران برخورد قرون وسطایی و تازیانه بر پیکر همکارمان آقای جوادلعل محمدی را توهین به ساحت مقدس تعلیم و تربیت و همه و معلمان کشور میداند.

بنابراین جامعه معلمان کشور، فعالین، کنشگران صنفی و مدنی ضمن محکوم نمودن چنین برخوردهای غیرانسانی با معلمان و معلم پیشکسوت جناب لعل محمدی خواهان محاکمه عاملان و آمران این رفتار ضد بشری می باشند.