بیانیه محکومیت سانسور توسط ۳۰۰ هنرمند و نویسنده: هر نقدی به ساختارها «اقدام علیه امنیت ملی» نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبیش از ۳۰۰ تن از هنرمندان، پژوهشگران علوم انسانی، نویسندگان، سینماگران و روزنامه‌نگاران با صدور بیانیه‌ای اعمال سانسور را محکوم کردند.

صدها هنرمند، پژوهشگر، نویسنده، سینماگر و روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای اعمال سانسور را محکوم کردند و اینکه هر نقدی به ساختارها «اقدام علیه امنیت ملی» تلقی شود را فاقد «مبنای علمی» و «مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور» دانستند و یادآور شدند که «سانسور و کنترل محتواست که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد».

در این بیانیه امضاکنندگان نسبت به فروپاشی بزرگ اجتماعی ایران هشدار داده و نوشته‌اند: در شرایطی که با این همه ناکارآمدی و فسادِ ساختاری روبرو هستیم، چنانچه مقامات ارشد در بدنه نظام، «اصول مهم آزادی‌های مدنی» از آن جمله، آزادی بیان را نادیده بگیرند و پیوسته با رویکردی «تمامیت‌خواهانه» راه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه‌ی اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، «تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس» به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود. بی‌گمان این‌ همه به فروپاشی بزرگ اجتماعی خواهد انجامید.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بیش از صد سال است که ملت ایران برای دستیابی به آزادی‌های مدنی و‌ در بلندای آن، آزادی بیان، تلاش‌ها و رشادت‌های فراوان کرده است و‌ در این راه، بسیاری رنج کشیدند و جان باخته‌اند.

آزادی بیان، نقد را به ارمغان می‌آورد و پویایی و توسعه‌ی جامعه در گستره‌ی نقد ممکن می‌گردد. انتقاد و آزادی بیان، حق همگان است. حبسِ آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگرانِ اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد، از این‌رو ایستادگی در برابر سانسور، گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن‌دادن به سانسور، فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند.

هنرمندان، جامعه‌شناسان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و کنش‌گران اجتماعی از جمله چشمان مراقب و چراغ‌های هشدار جامعه هستند که با رویکرد چاره‌اندیشی و تدبیر، آسیب‌ها و کاستی‌ها را بیان می‌کنند. هیچ خردمندی این مراقبان هوشیار را در بند و محصور نمی‌کند.
این‌ پندار که هر نقدی به ساختارها، «اقدام علیه امنیت ملی» است، مبنای علمی ندارد و مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور است. به ‌تحقیق این سانسور و کنترل محتواست که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و ناامنی، بی‌اعتمادی و ناهنجاری‌ها را گسترش می‌دهد.
ما هشدار می‌دهیم، در شرایطی که با این همه ناکارآمدی و فسادِ ساختاری روبرو هستیم، چنانچه مقامات ارشد در بدنه نظام، اصول مهم آزادی‌های مدنی از آن جمله، آزادی بیان را نادیده بگیرند و پیوسته با رویکردی تمامیت‌خواهانه راه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه‌ی اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود. بی‌گمان این‌ همه به فروپاشی بزرگ اجتماعی خواهد انجامید.

سعید ابراهیمی‌فر، مهناز افضلی، علی باباچاهی، همایون امامی، سودابه باباگپ، منیژه حکمت، مصطفی خرقه‌پوش، نورالدین زرین کلک، کامران شیردل، بهزاد شیشه‌گران، عبدالرضا کاهانی، علی مصفا از امضاءکنندگان این بیانیه هستند.