بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، به دنبال خاکبرداری یک پروژه عمرانی و نشست زمین در کوچه والمان تبریز، نشانه هایی از بافت قدیمی این شهر تاریخی از دل خاک نمایان شد.

هنوز اطلاعات بیشتری از این خبر در دست نیست/ خبرگزاری مهر

بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز

بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز
بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز

بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز