بیماری “خود در راس امور پنداری ” مجلسیان را باید معالجه کرد

✍️بیژن اشتری

بیماری “خود در راس امور پنداری ” مجلسیان را باید معالجه کرد. شبی که توافق جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی هسته ای اعلام شد ، هر کودک دلبند دبستانی هم می دانست که این توافق با تایید بالاترین مقام کشور بوده است.

اما آقای قالیباف و مجلس حزب اللهی چنان مواضعی گرفتند که گویی شخص رئیس جمهور راسا پای این توافق به اصطلاح خیانت بار را امضا کرده است. کار به آنجا کشید که مجلس پرونده رئیس جمهور را به قوه قضائیه ارسال کرد و خواهان این شد که خارج از نوبت وی را محاکمه کنند.

اما چند ساعت بعد رهبر آب پاکی را روی دست مجلس ریخت و به جای اینکه بگوید قوه قضائیه باید در این باره حکم بدهد، به صراحت از توافق با آژانس حمایت کرد و مجلس و دولت را به گفتگو ی با هم دعوت کرد. برای من عجیب است که چرا رئیس مجلس در جریان مسائل اساسی کشور نیست

قبلا هم آقای نوبخت تعجب خود را از اینکه چرا رئیس مجلس در جریان مسائل اصلی پشت پرده کشور نیست ابراز کرده بود. باری، اول فکر کردم که شاید نظام با این نمایش مجلسیان در صدد به روی صحنه بردن بازی پلیس بد پلیس خوب در آستانه مذاکره با غربی ها برای گرفتن امتیازات بیشتر است. اما این فرض هم با گفته رهبری مبنی بر اینکه این دو صدایی خوب نیست و باید برطرف شود ، باطل شد.

در نتیجه، فقط می توانیم بگوئیم که مجلس و رئیس اش به بیماری “خود در راس امور پنداری ” مبتلا شده اند. آقای قالیباف خیلی انرژی زیادی برای خدمت به نظام دارد اما در این چند ماهی که ریاست مجلس را برعهده داشت نشان داد که در امور سیاسی ، به قول آقای معتضد،”پیاده” است. من فهمیدم اما آقای قالیباف هنوز نفهمیده که مجلس در ایران امروز چیزی بیشتر از یک ابزار تبلیغاتی برای پیشبرد اهداف نظام نیست.

مجلس ایران حتی در حد مجالس فرمایشی کشورهای غیردموکراتیک هم نیست که اصلی ترین وظیفه شان جامه قانون پوشاندن به تصمیمات راس قدرت است. توقع نظام جمهوری اسلامی از مجلس فعلی صرفا انجام یک سری کارهای نمایشی با مضمون ضد آمریکایی است ، آن هم در یک حد محدود و مجاز.

آش دیروز مجلس به قدری شور از کار درآمد که حتی آقای حسین شریعتمداری نماینده رهبری در روزنامه کیهان هم از هیاهوی مجلسیان علیه دولت انتقاد کرد. به نظرم اگر آقای قالیباف خوب به حوادث اخیر مجلس نگاه کند درخواهد یافت که مجلس تحت فرمانش چیزی جز شعبه سازمان تبلیغات اسلامی نیست.