بی‌تفاوتی دولتی‌ها نسبت به درخواست انصراف کاندیداهای اصلاح‌طلب توسط دستگاه‌های امنیتی!

شنیده ها

در ادوار مختلف متاسفانه رویه ای توسط نهادهای امنیتی در ایام نزدیک به انتخابات اعمال می شده که به افراد و جریان های غیرهمسو تاکید می کرده اند که از نامزد شدن در انتخابات پرهیز کنند.

این تاکیدها بعضا با تهدید و ارعاب و در برخی موارد با احضار همراه بوده و بعضا هم به شکل توصیه بیان شده که اگر افراد مذکور انصراف ندهند ، ردصلاحیت خواهند شد.

حال مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری در تایید این خبر در توئیتی نوشت: جناب رئیس جمهور و وزرای کشور و اطلاعات، هیات های اجرایی انتخابات شوراها را به رعایت قانون توصیه کنند. شنیده شده برخی دستگاههای امنیتی از داوطلبان اصلاح‌طلب برخی استانها خواسته‌اند انصراف دهند والا ردصلاحیت میشوند! بیطرفی هیأت های نظارت منتخب “مجلس حداقلی” که هیچ! بی تفاوتی دولتی‌ها چرا!؟