بی‌خبری از ۸ دستفروش کتاب

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

از وضعیت ۸ دستفروش کتاب که ۵ روز پیش در خیابان انقلاب تهران بازداشت شدند خبری در دست نیست.

مأموران آنها را به علت آنچه «فروش کتاب‌های غیر قانونی» خوانده‌اند دستگیر کرده و کتاب‌های‌شان را نیز با خود برده‌اند.

پیش‌تر گزارش شده بود که بازداشت‌شدگان «کتاب‌های قاچاق و ممنوعه، شامل آثاری درباره سلطنت‌طلب‌‌ها را می‌فروختند که از سوی ماموران ضبط و توقیف شد».

خیابان انقلاب تهران که از مراکز اصلی و رسمی فروش کتاب در ایران است به دستفروشی کتاب‌های غیر رسمی و بدون مجوز شهرت دارد.

چهار دهه سانسور کتاب و رواج فروش‌های زیرزمینی، مشکلاتی جدی را برای حقوق ناشران و مولفان نیز ایجاد کرده است.