بی اعتنایی مراجع به علی خامنه ای ، آیا مراجع در مقابل خامنه ای قد علم کرده اند؟

محمد ارسلانی

در حالی که رهبر ایران امروز را به عنوان روز عید فطر اعلام نموده است

اما تعدادی از مراجع تقلید بر خلاف رویه سال های گذشته خود

که با نظر رهبر ایران در مورد روز عید فطر همسو بودند

اما امسال رویه این مراجع تغییر نموده است

آیات سیستانی ، وحید خراسانی ، صافی گلپایگانی ، شبیری زنجانی، جوادی آملی ، سبحانی، مکارم شیرازی، صانعی ، فردا را روز سی‌ام رمضان و دوشنبه را عید فطر اعلام کرده‌اند.

این اختلاف عقیده می تواند زنگ خطری جدی برای رهبر ایران باشد

وی که خود را ولی امر مسلمین جهان قلمداد می کند

حتی توان این را ندارد که در مسائل دینی و مذهبی با دیگر روحانیون همسو باشد

و به نظر می رسد خامنه ای تقدس خود را در بین روحانیون مطرح شیعه از دست داده باشد

مراجع در مقابل خامنه ای قد علم کرده اند

آنان راه خود را از خامنه ای جدا نموده اند

آیا این اتفاق می تواند برگ آخر زمامداری خامنه ای بر ایران باشد؟