بی رونق ترین انتخابات جمهوری اسلامی

حامد تقوی-

همانگونه که پیش بینی میشد ، انتخابات مجلس ۹۸ در بی رونق ترین شکل ممکن به انجام رسید و روسیاهی بار دیگر برای جمهوری اسلامی ماند. مردم به خوبی پیام خود را به گوش حکومت و جهانیان رساندند. البته گفتنی است که حکومت با جعل های رسانه ای و خبررسانی های دروغ سعی میکند این حقیقت را پنهان کند، کاری که همیشه انجام داده است.
اما شبکه های مجازی خوب کار میکنند. دیگر زمان بایکوت و سانسور گذشته است. جهانمدرن تاب این دغل ها را ندارد. مردم ایران این روزها هر یک، خود به یک رسانه ی خبری تبدیل شده اند. تصاویر و نوشته ها گویای یک اتحاد ملی برای عبور از جمهوری اسلامی است.
حال، حاکمان مستبد ایران باید ببینید که بر روی کار ماندشان بهتر است یا کنار رفتن هر چه زودترشان.