تابوت پر رمز و راز

✍️حسین فرزین

تابوت جسد قاضی غلامرضا منصوری از بخارست پایتخت رومانی به تهران منتقل شد.

تابوتی که محتوای آن، نوعی جعبه سیاه یک واقعه امنیتی است.

واقعه ای که جلوی وسعت دایره دادگاه اکبر طبری را گرفت.

پلیس رومانی همراه جسد منصوری یک گزارش ۲۹ صفحه ای در باره مرگ یا قتل او نیز ارسال کرده که شرح ماجرای این قتل است.

گفته می شود پلیس رمانی حاضر نشده فیلم های دوربین مدار بسته هتل محل اقامت قاضی منصوری را در اختیار ایران بگذارد.

البته این ادعائی است که طرف ایرانی تحویل گیرنده جسد مطرح کرده است.

این احتمال که در یک تبانی و قرار و مدار بین ایران و رومانی این فیلم ها علنی نشده و فعلا در رومانی باقی بماند وجود دارد.

قاضی منصوری نامش در جریان بازداشت و محاکمه اکبر طبری پیشکار رئیس سابق قوه قضائیه مطرح شد و او فورا از ایران خارج شد.

ابتداء به آلمان و سپس به رومانی رفت. او با یک پیام ویدئویی مدعی شد که بزودی به ایران بازمی گردد و حرف های زیادی برای گفتن دارد.

منصوری به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان مراجعه می کند، اما او را به سفارت جمهوری اسلامی در بخارست پایتخت رومانی پاس می دهند و به این ترتیب او از رومانی سر درمی آورد.

در یک هتل ۵ ستاره مستقر می شود و به سفارت نیز مراجعه می کند و منتظر مهر و تائید پاسپورتش می ماند که در این فاصله جسدش در هتل محل اقامتش پیدا می شود.

ابتداء گفتند خود را از طبقه چهارم هتل پرت کرده و کشته است، اما پس از چند روز فاش شد که یک ایرانی پیش از پیدا شدن جسد منصوری در هتل، وارد این هتل شده است.

سکوت پلیس بخارست که همچنان نیز ادامه دارد به شایعات مربوط به قتل منصوری در هتل قوت بخشید.

گفته می شود که او حامل اطلاعات و فاش کننده رابطه هائی می توانست باشد که پای خیلی ها را به پرونده اکبر طبری باز کند.

یگانه راه حل پایان بخشیدن به شایعاتی که ادامه دارد آنست که نظر رسمی پزشکی قانونی ایران پس از معاینه جسد منصوری که به ایران رسیده در باره نحوه مرگ یا قتل قاضی منصوری همراه با عکس های مستند منتشر شود و گزارش نتیجه تحقیقات پلیس رومانی با فیلم ها نیز رسما از دولت رومانی خواسته شده و انتشار یابد.