تاثیرگذاری باند فاسد امنیتی بر بیت رهبری و نمایندگان مجلس برای تصویب طرح فیلترینگ عمومی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

بر اساس خبرهای موثق دریافتی دستور خروج طرح فیلترینگ عمومی از دفتر رهبری به نمایندگان مجلس ابلاغ شد.

اما چند ساعت بعد از همان دفتر رهبری دستور آمد که فردا بررسی کنید.

دو صدایی و رفت و برگشت طرح در دفتر رهبری معنادار است

درگیری در ارکان بالا دست و هسته سخت قدرت جدی است

بسیاری از تحلیلگران عقل گرای اصولگرا معتقدند که تصمیم گیران در بیت رهبری باید مد نظر داشته باشد که در زمین بازی دیگری به واسطه باندی کم اعتبار و آزمون پس داده امنیتی فاسد که فقط دنبال منافع خود هستند و امنیت ملی برای آن ها کمترین اهمیتی هم ندارد مجددا بی آبرویی جدیدی برای خود رقم نزند

این تحلیگران به تصمیم گیران بیت رهبری توصیه دوستانه کرده اند که مصلحت تعویق در پروژه است.