تاثیر گذاری اختلاس در بنیاد شهید بر پرداخت شهریه ی فرزندان شهدا

اختلاس سال‌های گذشته در بنیاد شهید که توسط تیم احمدی‌نژاد و در دوران ریاست مسعود زریبافان بر این سازمان صورت گرفت و منجر به تحقیق و تفحص مجلس از آن شد، تاثیر خود را بر بودجه جاری این نهاد گذاشته است.

به گزارش خبرنگار نگام ، این تاثیر به گونه‌ای است که این بنیاد هم اکنون نمی‌تواند بسیاری از هزینه‌های روزمره و عادی خود را تامین نماید. از جمله این هزینه‌ها پرداخت شهریه و کمک هزینه به خانواده‌ها و فرزندان شهدا بوده که بعضا با تاخیر چند ماهه و به صورت ناقص انجام شده است.

غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید پیش‌تر درباره این اختلاس گفته بود: «حجم فسادهای مالی آن‌قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آن‌ها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء مدیریت بوده است.»

به گفته این نماینده مجلس برخی اطلاعات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، به طور محرمانه برای دستگاه قضایی ارسال شده است.

جعفر زاده درباره این تخلفات گفته است: متاسفانه آقای احمدی‌نژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل می‌کرده است.