تاجزاده؛ بختیار یا بازرگان؟! / یادداشت

✍️مجید دُرّی

با نیم‌نگاهی به ۴۰ سال پیش بارها عنوان گردیده که اگر روال امور در دستان بختیار باقی می‌ماند و او مسیر تغییری را که در پیش گرفته بود ادامه می‌داد شاید انقلابی از این دست هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوست. و در همین سیر تاریخی تلاش‌های بازرگان برای جلوگیری از تبعات منفی انقلاب در برابرمان می‌آید که البته او نیز ناکام ماند.

“مصطفی تاجزاده ” مردی از جنس سیاست با، شفافیت نسبی که در عملکرد و پیشینه‌اش دارد وقتی به موضوع شرکت در انتخابات می‌اندیشد ، بی‌گمان به مزایا و معایبش نیز فکر کرده و در صورت ثمربخشی و فایده وارد عرصه خواهد شد نه الزاما از حس جاه‌طلبی. از اینرو تاجزاده مسیری ناهموار و صعبی در پیش دارد که با وارد شدن به آن، آنچه به دست خواهد آورد و بالطبع از دست خواهد داد جنسی متفاوت خواهند داشت.

آنچه تاجزاده را با بختیار متفاوت می‌کند در وهله اول در حوزه اختیار است. زمانیکه بختیار منصوب شد تا صدای انقلاب را بشنود دست به تغییراتی زد که تا آنزمان کسی نه جرات نزدیک شدن به آنرا داشت و نه توانایی اجرایش . در برهه کنونی و با نگاهی به وضعیت جامعه و تحریمی که از بطن جامعه برمی‌خیزد نه از طرف قشر،گروه و یا حزبی خاص و در زمانیکه بی اعتمادی به حاکمیت به دلیل سرکوب خونین اعتراضات خیابانی، عدم توجه به سلامت مردم و امتناع از خرید واکسن، وضعیت نابهنجار اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و یک‌صدایی اقشار مختلف در ناتوانی حاکمیت در حکمرانی مناسب و فراتم نمودن حداقل امکانات یک زندگی (زندگی نرمال)آیا تاجزاده این اختیار را خواهد داشت که به تغییرات اساسی که شرط لازم پیشرفت جامعه است دست بزند؟! از بختیار خواسته شد منویاتش را اجرایی کند آیا از تاجزاده هم خواسته شده است؟! جامعه در آن‌زمان -درست یا غلط-به بختیار پشت کرد، آیا تاجزاده می‌تواند رضایت عمومی را جلب کرده تا در گام نخست مقابل مردم قرار نگیرد؟!

تاجزاده‌ی سردوگرم چشیده که مدتهاست صریح و روشن انتقاداتش را بیان می‌کند آیا در تله انتخابات گیر خواهد افتاد؟! یا چون بازرگان راهی متفاوت با بختیار را در پیش خواهد گرفت؟ و در صورت انتخاب هر کدام چه کسانی اعم ازدوستان و یاران سابق و فعلی‌اش در کنارش خواهند ایستاد؟

مرحوم عزت‌الله سحابی در هر دوره در انتخابات شرکت کرده و آنرا فرصتی برای بیان دیدگاه‌هایش می‌دانست. آیا امروزه روز همچنان ثبت‌نام -فارغ از تایید یا عدم تایید صلاحیت- می‌تواند بهانه‌یی شود جهت شرکت در انتخاباتی که صدای طبل تحریمش از ماه‌ها پیش به گوش می‌رسد؟

باید منتظر ماند و دید تاجزاده کدام راه را برمی‌گزیند.