تاج زاده درخواست احمدی نژاد را برای ملاقات و همکاری رد کرد!

شنیده ها

عبدالرضا داوری، مشاور جدا شده احمدی نژاد در توئیتر نوشت:«پس از انتشار منشور بهار در بهمن ۹۷، از طرف احمدی نژاد ماموریت یافتم با مصطفی تاج زاده گفتگو کنم تا ضمن دعوت از او برای ملاقات و همکاری با احمدی نژاد، برایش توضیح دهم که چگونه از نظریه مهدویت در منشور بهار، میتوان به مدل بومی دمکراسی خواهی دست یافت.

‏گفتگویم با مصطفی ‎تاج زاده بیش از دو ساعت به درازا کشید. او گفت برایش اصلاح طلبی اهمیت دارد نه اصلاح طلبان، ولی در انگیزه و رفتار احمدی نژاد هم نسبتی با اصلاح طلبی نمیدید و کنشهای او را در پارادایم قدرت طلبی می یافت.

تاج زاده، درخواست احمدی نژاد برای ملاقات و همکاری را رد کرد.»