تازه ترین برآوردها از انتخابات شورای شهر تهران

شنیده ها

فهرست ائتلاف اصولگرایان تاکنون توانسته است پیشرو انتخابات شورای شهر تهران باشد.

فهرست وحدت اصولگرایان هم در حال رقابت جدی با لیست ائتلاف است.

به نظر می رسد از فهرست جمهور نیز چند نامزد توانسته اند وارد رقابت برای تصاحب کرسی شورا شوند.

در حال حاضر شمارش رای شورای شهر در بیشتر صندوق ها ادامه دارد و تا پایان امروز تمامی صندوق ها کار شمارش را به پایان خواهند رساند.

نرجس سلیمانی دختر سردار سلیمانی نیز در میان منتخبان رای قابل توجهی به دست آورده است.