تاکید اردوغان به عملکرد موفقیت آمیز ترکیه در سرمایه گذاری در عرصه بهداشت و درمان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرجب طیب اردوغان رئیس جهوری اعلام کرد که ترکیه درخواست ۱۵۰ کشور و ۶ نهاد بین المللی در راستای اعزام کمک های پزشکی جهت مقابله با ویروس جدید کرونا را برآورده کرده است

به گزارش ت ر ت فارسی، رجب طیب اردوغان رئیس جهوری اعلام کرد که ترکیه درخواست ۱۵۰ کشور و ۶ نهاد بین المللی در راستای اعزام کمک های پزشکی جهت مقابله با ویروس جدید کرونا را برآورده کرده است. 

رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در مراسم گشایش مراکز خدمات درمانی و تحقیقاتی دانشگاه کوجاائلی با اشاره به اینکه در دوره شیوع این بیماری ارزش سرمایه گذاری ها در عرصه بهداشت و درمان به خوبی درک شده اظهار داشت، بیمارستان های شهری از جمله موسسات درمانی‌مان بودند که در دوره پاندمی بیش از همه مورد استفاده قرار داده و به داشتن آن افتخار کردیم. 

اردوغان گفت: “هیچ یک از شهروندانمان را از درب بیمارستان ها بازنگردانده و در روند معالجه هیچ یک از آنان نیز کوتاهی نکردیم”.

رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود: “درخواست ۱۵۰ کشور و ۶ نهاد بین المللی در راستای اعزام کمک های پزشکی جهت مقابله با ویروس جدید کرونا را برآورده کردیم”.