تاکید ترکیه و مالت به حمایت از حکومت وفاق ملی لیبی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبیانیه مشترک ترکیه و مالت از سوی وزارت امور خارجه انتشار یافت

به گزارش ت رت فارسی، ترکیه و مالت اعلام کردند که به حمایت از حکومت وفاق ملی لیبی ادامه داده ، بحران لیبی از طریق نظامی قابل حل نبوده و امنیت و ثبات لیبی دارای اهمیت حیاتی می باشد.

بیانیه مشترک ترکیه و مالت از سوی وزارت امور خارجه انتشار یافت.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه وزرای امور خارجه لیبی ، مالت و ترکیه بمنظور بررسی همکاری ها بین سه دولت و وضعیت موجود در لیبی دیروز در طرابلس مذاکراتی انجام دادند آمده است : مالت و ترکیه به ادامه حمایت خود از حکومت وفاق ملی لیبی ، عدم امکان حل بحران لیبی از طریق نظامی و اهمیت حیاتی ثبات و امنیت لیبی تاکید کردند.

در بیانیه مذکور هئیت های سه کشور به عملیات ایرینی در لیبی و اعتراضات خود در مورد نواقص و کمبودهای این عملیات تاکید کرده و در خصوص این موارد به توافق رسیدند : همکاری مشترک ، بازگشت شرکت های ترک و مالتایی به لیبی ، تشویق به آغاز مجدد برنامه های پرواز بین لیبی ، مالت و ترکیه ، مهاجرت غیر قانونی نه تنها برای اتحادیه اروپا بلکه برای لیبی تهدید بوجود می آورد و اینکه به تقویت موقعیت مرزهای جنوبی لبنان و مبارزه با تجارت انسان و قاچاق انسان نیاز وجود دارد. ترکیه و مالت بمنظور افزایش ظرفیت نیروهای گارد ساحلی نیاز آنها به تجهیزات و نیروی لازمه را فراهم کرده و آماده حمایت از حکومت وفاق ملی لیبی در این زمینه هستند.