تاکید وزارت دفاع ملی به مبارزه قاطعانه ترکیه با داعش

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار بیانیه ایی از حساب توییتر خود پیرامون عملیات نظامی نیروهای مسلح ترکیه در داخل و خارج از کشور اطلاعاتی ارائه کرد

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد : نیروهای مسلح ترکیه تنها ارتش عضو ناتو و ائتلافی است که بشکلی قاطعانه با سازمان تروریستی داعش مبارزه می کند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار بیانیه ایی از حساب توییتر خود پیرامون عملیات نظامی نیروهای مسلح ترکیه در داخل و خارج از کشور اطلاعاتی ارائه کرد.

نیروهای مسلح ترکیه در این بیانیه ضمن تاکید به مبارزه قاطعانه ترکیه با سازمان تروریستی داعش اعلام کرد : ترکیه بعنوان کشوری که از اقدامات خونین داعش بیشترین آسیب را دیده است، هم در داخل کشور و هم در خارج از مرزهای خود با این سازمان تروریستی با قاطعیت مبارزه کرده و در شرق فرات نیز به این مبارزات خود ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است : نیروهای مسلح ترکیه با عملیات سپر فرات کنترل مرکز ایدئولوژیک دابق داعش را بدست گرفته و بدین ترتیب بزرگترین ضربه نظامی و ایدئولوژیکی به این سازمان را وارد کرده است.