نتایج یک نظرسنجی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات و گزینه نظامی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_نتایج نظرسنجی ایسپا در آذرماه ۹۹ نشان می دهد که ۷۴ درصد مردم نمی دانند انتخابات آینده در چه ماهی انتخابات برگزار می شود.

در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرکت در انتخابات، ۲۷ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد، ۴۱ درصد گزینه خیلی کم و کم و ۱۳ درصد هم گزینه متوسط را انتخاب کرده اند.

همچنین ۴۲ درصد گفته اند که ما قطعا شرکت می کنیم. ۶ درصد گفته اند که به احتمال زیاد شرکت می کنند. ۲۱ درصد نیز گفته اند که به هیچ وجه شرکت نمی کنیم و بقیه هم گفته اند که نمی دانیم و پاسخی ندادند.

در پاسخ به این سئوال که در چه صورتی در انتخابات شرکت می کنید؟ ۴۰ درصد گفته اند که بستگی به نوع نامزد دارد. نامزد مورد علاقه ما باشد شرکت می کنیم. ۳۸ درصد گفته اند که اگر شرایط اقتصادی بهتر شود ما شرکت می کنیم. بقیه هم گفته اند که مهم نیست و نمی دانم.

۹ درصد گفته اند که جنسیت نامزد انتخاباتی زن باشد، مهم است و ۲۵ درصد گفته اند که نامزد انتخاباتی مرد باشد، مهم است بقیه هم در باره جنسیت نامزد انتخاباتی گفته اند که مهم نیست.

۳۱ درصد خواستار نامزد انتخاباتی غیر نظامی شده اند. ۱۰ درصد گفته اند که نظامی باشد. ۵۸ درصد نیز گفته اند که نظامی بودن یا نظامی نبودن نامزدهای انتخاباتی مهم نیست مهم این است که چقدر توانایی دارد.

در پاسخ به سئوالی درباره این که آیا نامزد انتخاباتی روحانی باشد؟ ۳۴ درصد گفته اند که اگر غیرحوزوی باشد خوب است ۴ درصد گفته اند که باید حوزوی باشد. ۵۹ درصد گفته اند که فرقی نمی کند و بقیه هم این سئوال را بی پاسخ گذاشته اند.

در پاسخ به سئوالی درباره این که نامزد انتخاباتی از کدام قومیت ها باشد؟ ۱۲ درصد گفته اند که قوم بودن برایمان مهم است اما ۸۴ درصد گفته اند که مهم نیست برای قوم خاصی باشد.

براساس نتایج نظرسنجی ایسپا ۸/۴۳ درصد مردم گفته اند که به ابراهیم رئیسی به احتمال زیاد رای می دهند. ۹/۱۶ درصد نیز گزینه تا حدی ، ۹/۷ درصد گزینه کم و ۷/۸ درصد گزینه اصلا رای نمی دهم و ۱۲ درصد هم گزینه نمی دانم و نمی شناسم را انتخاب کرده اند.

میزان محبوبیت افراد هم به ترتیب احمدی نژاد ۷/۲۲ درصد، ابراهیم رئیسی ۲/۲۰ درصد، قالیباف ۳/۲۳ درصد، خاتمی ۶/۱۰ درصد، روحانی ۶/۲ درصد، ناطق نوری ۹/۰ درصد بوده است.