تایید صلاحیت احمدی نژاد راهی برای گریز از کاهش حضور در انتخابات ریاست جمهوری

به نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی احمدی نژاد حتما رد صلاحیت می شود

مقبولیت احمدی نژاد که بخشی از جامعه رای دهندگان را دربر می گیرد با اینکه توسط اشخاص و جریان های سیاسی مطرح دیگر بایکوت می شود، قابل کتمان نیست.

باید دید که آیا احمدی نژاد و طرفدارانش می‌توانند به دلیل احتمال مشارکت کم در انتخابات ۱۴۰۰ بر حاکمیت فشار بیاورند تا احمدی نژاد تایید صلاحیت شود.

برخی خبرها از نگاه رهبری به مشارکت بالای و توصیه به شورای نگهبان مبنی بر سخت نگرفتن در تایید صلاحیت ها چه برای اصلاح طلبان و چه احمدی نژادی ها دارد.