تایید صلاحیت حداقل ۸ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری / افزایش صندلی‌های مناظره تا ۱۲ نفر / بحران در مرکز تولیدفنی سیما برای اجرای مناظره‌های ۱۴۰۰

شنیده ها

اخبار رسیده حکایت از تایید حداقل ۸ نامزد انتخابات ریاست جمهوری دارد که تا ۱۰ تا ۱۲ نفر می تواند افزایش پیدا کند.

۸ صندلی در اتاق مناظره تدارک دیده شده است و همچنین ۸ خودرو تارا تشریفات در سازمان صدا و سیما مستقر شده است

با شنیدن زمزمه‌هایی مبنی بر امکان تایید ۱۲ نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری، مرکز تولید فنی سیما تمهیداتی جدیدی برای برگزاری مناظرات انتخاباتی اتخاذ کرده است.

تغییر در نحوه چینش صندلی‌ها، تعریض محل استقرار کاندیداها، افزایش زیرساخت فنی پوشش مناظرات از مهم‌ترین این تدابیر بوده است.

هرچند که در دوره‌ی جدید مدیریت این مرکز انتقادات زیادی به نحوه مدیریت مهرداد عظیمی وارد بوده ولی باید دید که از مهم‌ترین آزمون صدا و سیما در سال ۱۴۰۰ سربلند بیرون خواهد آمد یا خیر؟؟

هزینه‌ی بالای تجهیز استودیو، طراحی و اجرای دکور مناظرات از مهم‌ترین محورهای انتقاد به نحوه‌ی مدیریت مرکز تولید فنی سیما است.