تبلیغی که ضدتبلیغ شد!!

تصاویری از حضور مجتبی‌خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی در جلسه اولیا و مربیان مدرسه فرزندش که به قصد شوآف و تبلیغ زندگی ساده طلبگی وی و بدون تشریفات بودن او در چند روز پیش منتشر شده بود کار دستش داد و مشخص شد که فرزندان وی در مجموعه مدارس خصوصی مهرفرهنگ تهران از بهترین مدارس غیر انتفاعی پایتخت و با شهریه سالیانه چند ده میلیونی تحصیل میکنند!

حال این سوال نه تنها برای مردم، بلکه برای خود طلاب نیز ایجاد شده که با اینکه فراوان گفته و تبلیغ می‌شود که فرزندان رهبری با منع رهبری هیچ فعالیت اقتصادی و حتی هیچگونه تصدی مسئولیتی ندارند، و صرفا طلبگی محض میکنند این چه شهریه و زندگی‌طلبگی ایست که سالیانه از عهده ۲۵ میلیون بابت شهریه هر فرزند برمی آید و در مقابل طلاب عادی با شهریه حداکثر یک میلیون و پانصد تومانی در ماه زندگی‌طلبگی را میگذرانند و در عین حال آماج حملات سلاح سرد و گرم ناشی از نارضایتی مردم نیز قرار بگیرند؟

جدا از بحث شهریه‌ نجومی این مدرسه خصوصی، عجیب‌تر و فجیع‌تر اینکه گویا آقایان مدارس دولتی عادی برآمده از چهل سال نظام اسلامی خودشان را که فرزندان مردم عادی در حال تحصیل در آن هستند بکلی قبول ندارند و معتقدند که از نظر کیفیت آموزشی آنچنان در مراتب بسیار پست و پایین هستند که شایستگی ندارد فرزندانشان در این مدارس عادی و دولتی در کنار سایر فرزندان اقشار معمولی مردم تحصیل کنند.

و مع‌الاسف که چه بسیاری از فرهنگیان و معلمین این مرز و بوم بخاطر خواسته حق تحصیل در شرایط برابر و بصورت همگانی و بخاطر همین عدم عدالت‌ آموزشی و پولی شدن تحصیل و بوجود آمدن این نوع از آموزش و انحصار آموزش درجه ۱ برای قشری خاص و مرفه و تبدیل شدن دانش آموزان به دو طیف درجه ۱ و ۲، برخوردهای امنیتی با آنها صورت گرفته و اکنون در زندانها هستند . . .