تجزیه ایران، قرار خامنه ای با قطری ها

مهرداد شاکری

اخیرا در فضای مجازی اخبار گسترده ای پیرامون
پشت پرده های سپاه و حاکمیت در حال انتشار است
یکی از این اخبار جنجالی خبر برنامه ریزی قطر و رهبر ایران
در پشت پرده برای جدایی اهواز از ایران و پیوستن به قطر می باشد
میلیاردها دلار در پشت پرده توسط قطری ها به خامنه ای
بابت موافقت با این طرح پرداخت شده است
این رفتار رهبر ایران نشان می دهد
که وی تنها رهبری ست در دنیا
که به طمع پول خاک یک کشور را تکه تکه کرده
و به بیگانگان و خارجی ها می فروشد
اگر این خیانت نیست پس چیست؟؟

✍️ دیدگاه شما 🙏