تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگامتجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در تهران

امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در تهران و در مقابل یکی از ساختمانهای آموزش و پرورش

معترضان شعار میدادند: پاداش ما ریالیه . هزینه ها دلاریه