تجمع انتخاباتی احمدی نژادی ها در روز ۲۲ بهمن

در ادامه تلاش هواداران محمود احمدی نژاد برای اقناع احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم قرار است ساعت ده صبح روز ۲۲بهمن تجمعی در محل زندگی محمود احمدی نژاد در میدان ۷۲ نارمک صورت پذیرد،.

بنر این رویداد انتخاباتی در گروه ها و شبکه های اجتماعی در حال انتشار گسترده است.