تجمع خانواده اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران مقابل درب شرکت هفت تپه و امضای طومار

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – تجمع خانواده اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران مقابل درب شرکت هفت تپه و امضای طومار


بر اساس گزارش دریافتی روز پنج شنبه ۲۳ اسفند ماه ،خانواده اسماعیل بخشی همراه با جمعی از کارگران در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی ،نماینده کارگران هفت تپه و عضو سندیکای کارگری هفت تپه دست به تجمع زدند.


خانواده اسماعیل بخشی و کارگران حاضر در تجمع ضمن اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، با امضای یک تومار خواستار آزادی سریع این کارگر زندانی شدند.


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۳ آسفند ۹۷