تجمع داروسازان به اجرا نشدن آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

در این تجمع که داروسازان جوان کشور در وزارت بهداشت جمع شدند خواستار اجرایی شدن سریع ایین نامه جدید داروخانه ها برای تاسیس داروخانه ها و خدمت رسانی به مردم بودند.

این در حالی است که پس از چندین سال رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع انحصار و رانت و جلسات کارشناسی در وزارت بهداشت و مجلس آیین نامه جدید نوشته شد ، به امید آن که بهبود در نظام سلامت کشور پدید آید که متاسفانه این آیین نامه به دلیل لابی مافیای داروسازی اجرایی نشده است.

برخی می‌گویند انحصاری به وجود آمده که مجوز داروخانه ها با رقم های نجومی و میلیاردی خرید و فروش می شوند.

و به خاطر این انحصار داروسازان نخبه کشور مجبور به مهاجرت از کشور شده اند.

و از طرف دیگر عده ای ثروت های نجومی کسب کرده اند.

و داروخانه ها محل خدمت رسانی و تکمیل سیکل درمان به داروفروشی تبدیل گشته است .

دولت پاسخگو باشد که چرا تسلیم مافیای داروسازی شده و چه اقدامی برای رفع این انحصار انجام داده که مردم در شرایط کرونا در صف داروخانه ها هستند و از طرفی به داروسازها مجوز تاسیس داروخانه نمی دهند.