تجمع مرغداران ورشکسته مقابل وزارت جهاد کشاورزی

 

نگام ، اقتصادی _ مرغداران ورشکسته برای تسریع در اوضاع نا به سامان مرغ گوشتی و تعیین قیمت تضمینی این محصول مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند.

 

به گزارش ایلنا، جمعی از مرغداران و تولید کنندگان مرغ گوشتی امروز سه شنبه ۲۸ آذر با تجمع مقابل وزارت جهاد کشاورزی خواستار مطالبات خود و تعیین نرخ قیمت تضمینی مرغ گوشتی شدند.

این تجمع که بنا به گفته برخی ماموران حاضر در مقابل وزارتخانه غیر قانونی محسوب می شود همچنان ادامه دارد و فضای بسیار امنیتی بر این تجمع حکم فرما است.

تجمع کنندگان در مقابل وزارت خانه که اغلب مرغ داران ورشکسته بودند با ناامیدی از کمک های اتحادیه مرغ گوشتی، امیدوار یاری از سوی مسئولان وزارتخانه هستند اما به خاطر وضعیت امنیتی اجازه هرگونه مصاحبه با تولیدکنندگان مرغ گوشتی و عکس برداری به خبرنگار ما داده نشد و کارت خبرنگاری خبرنگار ایلنا نیز توسط نیروهای امنیتی توقیف شد.