تحریف دیدار سه نفره از سوی طرفداران و ستاد محسن رضایی

شنیده ها

در حالیکه تلاشهایی برای مصادره دیدار سه نفره محمد، قاسمی و رضایی به نفع محسن رضایی در جریان است که وانمود کنند دو نامزد دیگر شرکت کننده در این دیدار قصد کنار رفتن به نفع محسن رضایی و ائتلاف با او را دارند ، طرفداران دو نامزد دیگر از این تلاش ها و تبلیغات این چنینی ستاد محسن رضایی ابراز ناخشنودی کرده اند.

این در حالی است که در ماه گذشته نیز خبرهایی از ائتلاف محسن رضایی با کاندیداهای دیگر منتشر شده بود که همان موقع این خبرها تکذیب شد و در واقع کاندیداها دست رد به چنین ائتلافی زدند.

رستم قاسمی از کاندیداهایی است که گفته با هر اتفاقی همچنان در صحنه است و سعید محمد نیز تاکید دارد در صورت عدم کاندیداتوری رئیسی، تا پایان راه، پیگیر تشکیل دولت جوان حزب اللهی خواهد بود.