تحریم‌کنندگان انتخابات در چه صورت رای می‌دهند؟

شنیده ها

در نظرسنجی انتخاباتی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) از افرادی که تصمیم قطعی برای عدم شرکت در انتخابات گرفته‌اند پرسیده شده است «در چه صورتی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنید؟»

در پاسخ به این سوال:

۴۴.۹ درصد آنها گفته‌اند بستگی دارد چه کسانی کاندیدا شوند.

۳۶.۸ درصد گفته‌اند اگر شرایط اقتصادی بهتر شود.

۵.۱ درصد اظهار نموده‌اند تحت هیچ شرایطی شرکت نمی‌کنند.

۲.۴ درصد بیان کرده‌اند اگر بدانم با شرکت نکردنم در انتخابات وضع بدتر می‌شود، در انتخابات شرکت خواهم کرد.

۴.۱ درصد به سایر موارد اشاره کرده‌اند.

۶.۷ درصد نیز به این سوال پاسخی نداده‌اند.