تحریم آمریکا، عقب‌نشینی چین؛ جمهوری اسلامی نمی‌خواهد درس بگیرد؟

  • حامد تقوی

“چین از مشارکت در توسعه ی میدان گازی پارس جنوبی انصراف داد و به کلی بیرون آمد.” این را وزیر نفت ایران، آقای زنگنه میگوید.
به این ترتیب به سادگی از این گفته و پیام آقای وزیر نفت میتوان دریافت که چین با آن که دومین اقتصاد بزرگ دنیا را در دست دارد، در برابر تحریم آمریکا نمی‌تواند دوام بیاورد و مردم خود و اقتصاد خود را در اولیت میگذارد. این به آن معنی نیست که کشور چین نتواند در برابر تحریم آمریکا دوام نیاورد، این لغو قرار داد این پیام را می‌رساند که دولت‌مردان چین در فایده و هزینه در برابر این هشدار امریکا، بازار جهانی و بازار آمریکا را به اقتصاد بیمار و ضعیف ایران ترجیح می‌دهند.
حال آنکه مسئولان جمهوری اسلامی به مانند کشور چین میتوانند با فایده و هزینه‌ای ساده، مردم خود را در اولویت هر مسئله ای قرار بدهند و با دوستی با جامعه‌ی جهانی ، از این آزار مدام ومعیشت بیمار، مردم را نجانت بدهند