تحریم فعال انتخابات چگونه؟ ، جنبش پنجره ها (ویندوز) / یادداشت

✍️حسین ارغوانى

هیچ نشانه ایی دال بر ایجاد گشایشی در شرایط کشور و ایجاد یک فضای انتخاباتی پر شور وجود ندارد و مطابق شواهد موجود نظام مصمم به برگزاری بک انتخابات حداقلی با رقابت بین اصولگرایان و نظامیان بدون حضور موثر اصلاح طلبان و بدون حضور گسترده مردم است.

اما راهکار تحول خواهان و اصلاح طلبان و مخالفان شرکت در انتخابات و مخالفان نظام در برابر این انتخابات چیست؟
واقعیت ان است که تا به حال هیچ راهکاری به جز تحریم منفعل انتخابات و خانه نشینی ارایٔه نشده و تنها راهکار ارایٔه شده توسط خانم مسیح علینژاد برای فیلم و عکس گرفتن از مشارکت کنندگان در انتخابات و پخش ان در فضای مجازی بوده است . که این هم یک راهکار ناممکن و غیر مفید و در صورت امکان هم ضد اخلاقی و ضد ملی و به مثابه دخالت در حریم خصوصی شهروندان و دعوت به جنگ داخلی و جنگ‌ مردم با مردم و در عمل به سود نظام است. گرفتن عکس و فیلم از شرکت کنندگان در انتخابات مستلزم حضور در خیابان و مجاور حوزه های رای گیری و شلوغ کردن پای صندوقهای رای و در نتیجه در جهت خواست نظام برای زیاد نشان دادن مشارکت مردم در انتخابات و ایجاد زمینه مناسب برای دستکاری در آمار رای دهندگان است.

اینگونه تحریم‌ منفعل انتخابات هیچ تاثیری در بهبود اوضاع کشور و شهروندان ندارد و تنها در جهت خواست رژیم برای تثبیت پایه های استبداد دینی و تحکیم جایگاه نطامیان در ساختار قدرت و حدف نهایی جمهوریت و نقض حاکمیت ملی و ایجاد سلطنت موروثی است.
رژیم نیز دقیقا همین را می خواهد. مردمی که در انتخابات شرکت نکنند ، هیچ اعتراضی به نتیجه انتخابات و هیچ توقع و مطالبه ایی هم از رییس جمهور انتصابی نخواهند داشت. در این میان این تنها هنر صدا و سیما و وزارت کشور است که باید با نمایشهای تلویزیونی و عدد سازی مشارکت مردم در انتخابات را بالا و عادی جلوه دهند که در اینکار هم تبحر و تخصص و سابقه و تجربه دارند و کار خیلی سختی برای انها نیست.

من تنها با تحریم فعال انتخابات موافقم و به نظر من‌ این تحریم در شرایط موجود تنها با حضور مردم در شبهای قبل و بعد از انتخابات در پای پنجره ها برای اعلام اعتراض خود به عملکردهای ضد ملی نظام و شیوه برگزاری غیر دمکراتیک انتخابات ممکن است. تنها چنین تحریمی می تواند موثر و مفید باشد و نظام را از ترس بروز چنین کنش فعال و مثبتی وادار به تغییر رفتار خود کند.

در شرایطی که مشارکت در انتخابات هیچ تاثیری در اصلاح نظام‌ و هیچ معنایی به جز بیعت با نظام ندارد و در شرایطی که حضور خیابانی به دلیل ترس شهروندان از برخورد قهرآمیز نظام با معترضان و به خون و خشونت کشیده شدن اعتراضات انها همچون ابان ۹۸ عملا امکان ندارد ، در چنین شرایطی جنبش پنجره ها (ویندوز) تنها روش مناسب و مفید و موثر و مدنی و مسالمت امیز برای اعلام اعتراض ملت به نظام و انتخابات فرمایشی است.