تحریم فلزات اساسی چه اثری بر درآمد بانکها خواهد داشت؟/احتمال دشوار شدن شرایط بانکی

✍️عباس دادجوی توکلی

🔻شاید میشد ادعا نمود تنها صنعت کلان که در دوران تحریم ها بتوان بر روی رشد اقتصادی آن حساب نمود، فلزات اساسی بخصوص “آهن و فولاد” با اثرگذاری بیشتر و همچنین “مس و آلومینیوم” با اثرگذاری کمتر، باشد اما متاسفانه با اعمال تحریم های اقتصادی بر روی این صنعت، احتمالا از یکسو توان تولیدی آن کاهش یافته و از سوی دیگر بر درآمدهای بانکی کشور که از این صنعت بشدت منتفع میشدند، اثر بگذارد.
🔻اما بد نیست کمی به جایگاه این صنعت در میان صنایع کشور (از منظر بانکداری) نگاهی مختصر داشته باشیم :

 1. فلزات اساسی بر اساس داده های سال ۱۳۹۴، دارای ۲۸۵ بنگاه بزرگ و متوسط صنعتی با فروش بالای ۶ میلیارد تومان است که رده چهارم را به خود اختصاص داده است. قابل ذکر است ۱۷۳ بنگاه آن بالای ۱۶ میلیارد تومان فروش داشته اند.
 2. زیر بخش “آهن و فولاد” که سهم بالایی در فلزات اساسی دارد، به تنهایی دارای ۱۴۹ بنگاه صنعتی با فروش حداقل ۶ میلیارد تومان است. همچنین “مس و آلومینیوم” دارای ۸۶ بنگاه صنعتی با فروش حداقل ۶ میلیارد تومان است.
 3. استان اصفهان دارای بنگاه های بزرگی در این صنعت بوده و احتمالا بر تولید ناخالص داخلی آن اثر منفی خواهد گذاشت.
 4. زیر بخش “آهن و فولاد” به تنهایی ۲۸ درصد از کل کارمزدهای پرداختی صنعت به بانکها را به خود اختصاص داده است. (رتبه اول از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت)
 5. زیر بخش “آهن و فولاد” بعد از صنعت خودرو سازی، دومین واردکننده مواد اولیه و واسطه ای در میان صنایع است.
 6. زیر بخش “آهن و فولاد” به تنهایی ۱۴.۷ درصد از کل مانده ضمانت نامه صنعت به بانکها را در سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص داده است. (رتبه دوم از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت)
 7. زیر بخش “آهن و فولاد” به تنهایی حدود ۱۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صنعت توسط بانکها را به خود اختصاص داده است (رتبه اول از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت) و نسبت مطالبات معوق در آن ۱۴.۱ درصد بوده است.
 8. زیر بخش “آهن و فولاد” به تنهایی ۹.۵ درصد از کل گردش مالی صنایع را به خود اختصاص داده است. (رتبه دوم از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت)
 9. زیر بخش “آهن و فولاد” به تنهایی ۷.۶ درصد از کل صادرات صنعتی (رتبه چهارم از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت) و زیر بخش “مس و آلومینیوم” در حدود ۴ درصد را به خود اختصاص داده است. (رتبه هفتم و هشتم میان ۱۵۰ زیربخش صنعت)
  با نگاهی به آمار و ارقام بالا میتوان به اهمیت بالای فلزات اساسی و زیربخش های آن بخصوص “آهن و فولاد” و “مس و آلومینیوم” در نظام بانکی پی برد.