تخته گآز تا ته دره “گروهک فرقان”

✍️محمد مهاجری

آقای جوادنیک بین با رای ۲۳ درصد مردم کاشمر،نماینده شده.

۳۷ ساله است؛جوان؛داغ؛جویای نام و…

در دوسه هفته اخیر حرفهایی زده که تقریبا همه بوی توهین می دهد و از جمله خواستار استیضاح و عزل حسن روحانی شده

در سخنان دیروز ( ۲۲ تیر ۹۹ ) رهبری،گویی مخاطب بخشی از بیانات ایشان، شیخ جواد بود.

اینکه دولت روحانی خوب است یا بد؛ضعیف است یا قوی و … محل بحثم نیست.آنچه می خواهم بگویم نگرانی از وضع افرادی همچون آشیخ جواد است.

تبدیل آشیخ جواد به اکبرگودرزی سرکرده گروهک فرقان اصلا محال نیست.

کاش دادسرای ویژه روحانیت او را بخواهد و سیر زندگی اکبر گودرزی را برایش بیان کند و به او بگوید رئیس گروه فرقان که دست به سلاح برد و آیت الله مطهری را شهید کرد،کمتر از تو،انقلابی نبود.

و کاش نماینده ای مسن تر در مجلس که قصه طبرزدی و امیرفرشاد ابراهیمی را یادش هست، برای آشیخ جواد توضیح بدهد و به او بگویداین دونفر رگ گردن شان خیلی وقتها از تو بیشتر متورم می شد.

واقعا نگرانم برای آشیخ جواد. بخصوص که وقتی راه تندروی بر او بسته شود و دچار افسردگی و نومیدی و بیخیالی و …شود