تخلفات سنگین در بورس…!

بر اساس پرونده های تشکیل شده در سازمان بازرسی کل کشور تخلفات سنگینی درباره ارزش گذاری برخی شرکت ها در بورس کشور صورت گرفته است.

یکی از مهمترین این پرونده ها درباره یک شرکت غذایی‌ است که گفته میشود یکی از ارزیابان بورس از این شرکت، یک ویلا در لندن رشوه گرفته است.

ارزش این شرکت در بورس به صورت غیرواقعی ۸۰۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.

شنیده ها حاکی از ان است پای برخی افراد شناخته شده در این دست ماجرا ها وسط است.