تخلف در جداول بودجه ۱۴۰۰ با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماحمد علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز در مجلس در خصوص تخلف صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۰ گفت: جداول مربوط به تبصره ۱۹ در بودجه تغییر پیدا کرده است.

پس از ارجاع بودجه به شورای نگهبان برای تأیید نهایی منتظر ماندیم تا نظریه شورا را دریافت کنیم و اگر نیاز به ایجاد تغییراتی بود آنها را لحاظ کنیم، تا ساعت ۴ در صحن منتظر بودیم تا ایرادات شورای نگهبان به دستمان برسد و آخرین بررسی‌ها انجام شود.

ولی هیأت ‌رئیسه اعلام کرد که شورای نگهبان بودجه را تأیید کرده و ما به سمت حوزه‌های انتخابیه خود رفتیم.

به گزارش روزنامه ایران ، وی ادامه داد: حدود صد نفر از نمایندگان مجلس نامه ای را به هیأت رئیسه امضا کردیم و مطمئن هستیم تخلفاتی در جداول بودجه صورت گرفته که قابل قیاس با هیچ دوره‌ای نیست.

باید این‌ تخلفات در مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موارد تخلف مشخص شود.

پس از بررسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این تخلف به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.