تدارک عدد و رقمی جلیلی برای مناظره ها؛ ۷۵۰ تحریم جدید+ ۸۰۰ تحریم قبلی به علاوه ۱۵۰۰ تحریم بعدی!

سعید جلیلی یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری دوره بعد، دیروز در مشهد نشان داد که برای مذاکرات، اعداد و ارقام خاصی را تدارک دیده تا از این طریق بتواند نظر مردم را از کاندیداهای حامی دولت فعلی برگرداند.

سعید جلیلی روز چهارشنبه در سخنرانی آئین گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب در میدان بیت المقدس شهر مشهد با عدد و رقم درباره تحریمها حرف زد و گفت: طی سه سال گذشته رژیم حاکم بر آمریکا ۷۵۰ تحریم جدید به ۸۰۰ تحریمی که از قبل وضع کرده بود اضافه کرده است و به اصطلاح تحریم‌ها را تکمیل کرده و در مجموع یک هزار و ۵۵۰ تحریم را به ملت ایران تحمیل کرده است.

وی همچنین از عدد دیگری نیز سخن زد و گفت: حالا آمریکا اگر به برجام برگردد و به تعهداتش نیز عمل کند باز هم می خواهد ۱۵۰۰ تحریم را علیه ایران در دست داشته باشد لذا ایران با این خواسته‌های مزورانه دشمن موافقت نمی‌کند.