ترامپ ابن یزید ریاحی!

سالها پای روضه چشم سفید کردیم، به خودمون زور آوردیم که تصور کنیم این حر ابن یزید ریاحی کی بود؟ چی شد یه دفعه برگشت سمت خیمه امام؟ آقا نشد. نشد ما درست و درمون هنوز هم یه شمایلی از ایشون در ذهنمون پرورش بدیم. تا اینکه مشاور سابق احمدی نژاد پرده های ستر از روی عیونمان کنار زد و گفت: ترامپ حر زمان است!

الان دارم هی تلاش می کنم موهای زرد ترامپ رو که با یک سانتر عمقی از گوشه سمت راست کله اش به منتهی الیه سمت چپ جمجمه خالی از مغزش، فرستاده را فرو کنم تو یه عمامه ازش چهره ترامپ ابن یزید ریاحی بسازم، نمیشه. مغزم طوری ایست کرده مثل لحظه ای که آدم از بالای آبشار نیاگارا به پایین سقوط کرده باشه!

برای همین ذهن رو پرواز دادم به جلسه خصوصی احمدی نژاد و یارانش که ببینیم چی شد به این کشف رسیدند که ترامپ را به مردم نشون بدن، بعد با دیدگان پر اشک و خشی دلواز در گلو بگویند: حر زمانت را بشناس.

بله استراتژیست های دولت معجزه هزاره سوم واقعا نابغه هستند. یعنی اصلا فکرش رو هم نمی کردیم. کسی در تصوراتش بگنجد که ترامپ را از لای دست و پای هنرمندان و هنروران خاک بر سری برداره و از قلب لاس وگاس پرتش کنه وسط خاورمیانه و ازش یک حر زمان بسازه. که خدا رو شکر زنده بودیم این روزها رو هم دیدیم! شاید در جهان تنها ما باشیم که این شانس را داریم که حر زمانمان را بشناسیم.

اصلا تازه متوجه شدیم که ترامپ وقتی میرفته سالن کشتی کج و اون روحیه رزمندگی و شجاعتش رو به رخ می کشیده از همونجا هم بود که امر بر احمدی نژادی ها مشتبه شد. یکدفعه داوری زده روی پای مشایی گفته: آقا به خدا این خود حر بود. ما تا حالا دقت نکرده بودیم. به هیکلش نگاه کن؟ بزرگ. بلند قامت. ببین با چه سنگینی و صلابتی راه می ره؟ این اگر مسیح نباشه دیگه حداقل حر که هست؟

مشایی هم گفته: داداش ما خودمون این کاره ایم. از این آقامحمود معجزه هزاره سوم ساختیم. وقتی اولین بار رفت سازمان ملل اومد پایین بهش گفتیم: یه هاله نور دور سرت دیدم که تو رو برد تو یه حصن و حصاری که همه انگار به حرفهات داشتند گوش می دادند.


حالا برای ما حر میسازی؟ الان دیگه دوره ایرانگرایی است. باید کوروش بسازیم. داریوش بسازیم اگر حمیرا و مهستی نمیشه ساخت، حداقل از این ایوانکا یه هدیه تهرانی بساز!

و پس از این گفتار بود که یاران همه گریبان دریده به کیبوردها حمله کردند تا حبیبی یا ایوانکا سردهند! / اصلاحات نیوز