ترامپ از نیروهایش در عراق سان دید تکه های پازل جنگ در حال تکمیل

 

 

مهرداد شاکری 

 

 

در ویژه های قبل و در طی چند ماه گذشته

و به کرار تحرکات امریکا و اسراییل را در منطقه بررسی کرده ایم

معادلات در منطقه به سرعت در حال تغییر است

یارگیری ها وگروکشی های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و نظامی افزایش پیدا کرده است

تحلیلگران بسیاری در باب این اتفاقات نوشته اند

و هر کدام با توجه به برداشت های خود قلم فرسایی نموده اند

سفر از پیش اعلام نشده ترامپ به عراق و بازدید از پایگاه السد

می تواند کامل کننده پازل پیچیده ای باشد که امریکا و اسرائیل طراحی نموده اند

ترامپ و اسرائیل با جلب نظر کشورهای حوزه خلیج فارس

به کمک فشارهای اقتصادی و تحریم های بی سابقه

توانسته اند ایران را در موضع ضعف قرار دهند

به نظر می رسد امریکا و اسرائیل

مراحل آخر آماده سازی جنگ بزرگ خلیج فارس را طی می کنند

با توجه به مشکلات داخلی ایران

و مخالفت اکثریت مردم باحاکمیت که به دلایل بسیاری رخ داده است

و مهمترین آن را میتوان دلایل اقتصادی و حقوق بشری دانست

ایران در صورت ادامه رفتار پرخطر خود در منطقه

که تماما با چراغ سبز رهبر ایران به کارگزاری سپاه در حال انجام است

باید ناگزیر تن به جنگی ویران گر و خانمان سوز دهد

امیدی به بهبود رفتار حاکمیت در ایران نیست

اما ای کاش دنیا

به روشی آرام برای درهم پیچیدن طومار حاکمیت دست پیدا کند

 

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما