ترامپ به انگلستان سفر خواهد کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس جمهور آمریکا جهت شرکت در نشست رهبران ناتو در لندن بین روزهای ۲-۴ دسامبر سفری به بریتانیا خواهد داشت

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت شرکت در نشست رهبران ناتو در لندن بین روزهای ۲-۴ دسامبر سفری به بریتانیا خواهد داشت. 

کاخ سفید اعلام کرد، ترامپ و همسرش ملانیا ماه آینده برای شرکت در نشست رهبران ناتو به لندن سفر خواهند کرد. 

در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه ناتوی ۷۰ ساله “قدرتمندترین پیمان تاریخ” می باشد، آمده است ترامپ با روسای دول ناتو در خصوص تقسیم بار مالی به تبادل نظر خواهد پرداخت. 

ترامپ در این اجلاس بر اهمیت اتحاد ناتو در برابر تهدیدات سازمانهای تروریستی مبنی بر امنیت سایبری در زیرساخت های مهم و شبکه های ارتباطی تأکید خواهد کرد.