ترامپ به تلگرام پناه آورد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، رئیس‌جمهور آمریکا که در جریان حمله اخیر هوادارانش به کنگره از شبکه‌های اجتماعی مختلفی بیرون گذاشته شده، یک کانال در تلگرام راه انداخته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که در جریان حمله اخیر هوادارانش به کنگره آمریکا از شبکه‌های اجتماعی مختلفی بیرون گذاشته شده، یک کانال در تلگرام راه انداخته است.

 پیشتر توییتر، حساب کاربری ترامپ را بطور دائمی مسدود کرد.

فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز دسترسی ترامپ برای مدت نامعلومی مسدود کردند.

دلیل این امر فراخوان رئیس جمهور آمریکا از معترضانی که ۶ ژانویه به کنگره آمریکا هجوم بردند، بود.

ترامپ از آن‌ها خواسته بود از خشونت دوری کنند، ولی در عین حال، آن‌ها را وطن پرست نامید و همچنان ادعا کرد که انتخابات جعلی بودند و در نتایج آن تقلب شده است. 

ترامپ به تلگرام آمد

✍️ دیدگاه شما 🙏