ترامپ سعی داشته است دخترش ایوانکا ترام و دامادش جرد کوشنر را از کاخ سفید دور کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ادعا میگردد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، به جان کلی رئیس ویژه سابق کاخ سفید، دستور داده است که دخترش ایوانکا ترام و دامادش جرد کوشنر را از کاخ سفید دور کند.

ادعا میگردد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، به جان کلی رئیس ویژه سابق کاخ سفید، دستور داده است که دخترش ایوانکا ترام و دامادش جرد کوشنر را از کاخ سفید دور کند.

بر اساس خبر منتشر شده در نیویورک تایمز، در کتاب “شرکت کوشنر” که از سوی روزنامه نگار،”ویکی وارد” به قلم گرفته شده و طی هفته های آینده منتشر خواهد شد، در خصوص رابطه ترامپ با دختر و دامادش، ادعاهای بسیار مهمی جای خواهد گرفت.

در این کتاب، اطلاعاتی در خصوص دستور ترامپ به جان کلی که در ان دوره رئیس ویژه اش در کاخ سفید بود، مبنی بر اینکه دختر و دامادش را از کاخ سفید دور کرده و به نیویورک بفرستد، وجود دارد.

در کتاب مذکور ضمن اعلام اینکه ترامپ از امکان تاثیرات منفی دختر و دامادش در مقابل رسانه ها، شاکی بوده است، گفته بود: “آنها نمیدانند که چگونه باید بازی کنند.”

منابعی که با نیویورک تایمز مصاحبه کرده اند، ابراز داشته اند که ایوانکا و جرد علی رغم برنامه های ترامپ در واشنگتن مانده و این خواسته ترامپ نیز از میان رفت.

پتر میریجانیان وکیل کوشنر، در رابطه با این موضوع اعلام داشت که ادعاهای موجود در کتاب، “نادرست و تخیلی است”.