ترامپ : قاسم سلیمانی سابقه ایی وحشتناک داشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدونالد ترامپ : ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی که  کشته شد، سابقه ایی هراسناک داشت و این اهمیتی ندارد که او برای آمریکا تهدیدی جدی بوجود می آورد یا خیر ؟

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد : ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی که  کشته شد، سابقه ایی هراسناک داشت و این اهمیتی ندارد که او برای آمریکا تهدیدی جدی بوجود می آورد یا خیر ؟

ترامپ ضمن نشان دادن واکنش به دموکراتهایی که حمله هوایی آمریکا به سلیمانی و زمانبدنی آن را زیر سوال قرار داده اند ، از حساب توییتر خود چنین نوشت : دموکراتها و رسانه های دروغگو ، چیزی را که می بایست ۲۰ سال پیش انجام می شد، صرفا بخاطر اینکه من اینکار را کردم ، سعی می کنند تا سلیمانی را بسان اینکه انسانی مکمل و بی عیب و نقص بود، جلوه دهند. هر اقدامی که در عرصه اقتصادی و نظامی انجام می دهم از سوی دموکراتهای چپ افراطی کوچک تلقی می شود. دموکراتهایی که هیچ کاری نمی کنند.

ترامپ ضمن اشاره به اینکه سلیمانی برای آمریکا یک تهدید اضطراری تشکیل می داد به سخنان خود چنین ادامه داد : رسانه های خبری دروغگو و شرکای دموکرات آنها در حال تحقیق این هستند که آیا سلیمانی در حال انجام اقدام تهدید آمیز نزدیکی بر علیه آمریکا بوده است یا خیر؟ پاسخ قطعی و قوی به آن بله است. ولی از آنجایی که سلیمانی سابقه ایی وحشتناک داشت ، این اهمیتی ندارد.

رئیس جمهوری آمریکا با عطف به عدم عبور تظاهرات کنندگان معترض ایرانی به حکومت این کشور از روی پرچم آمریکا نیز گفت این پیشرفت بزرگی است.