ترامپ و تیمش به دنبال چیست؟ آیا او آغاز جنگ با ایران را دنبال نمی‌کند!

✍️‌مدیر کانال تحلیل اجتماعی

🔶 ترامپ و تیم ضد ایرانی او برای اینکه وعده‌های سیاسی و سیاست‌های خود را موفق نشان دهد به خروج از برجام مبادرت نمود. او به دنبال این بود که نشان دهد اوباما و دموکرات‌ها خطا کرده‌اند، لازم داشت که به نحوی ایران را راضی کند که با او و مجددا به مذاکره باز گردد و تعهدات برجام را فرو گذارد. اگر چنین نشد ایران را تحت فشارهای گسترده قرار دهد… چنانکه نشد و تحریم و فشار های اقتصادی را علی‌رغم عدم خروج ایران از تعهدات برجام و همچنین با مخالفت اروپا با خروج آمریکا از برجام، یک‌طرفه خارج و تحریم ها را باز گرداند.

🔶 ترامپ و تیمش از ابتدا بنا را بر آشفته کردن وضعیت داخلی ایران قرار داده تا در داخل ایران شورش و انقلاب بوجود آید و نیازی به هزینه‌های مالی و جانی جنگی برای آمریکا نداشته باشد. به عبارت دیگر هر چه را می‌خواهد با جنگ بدست بیاورد با تحریم و فشارهای گسترده به آن‌ها برسد.

🔶چرا که جنگ با ایران برای آمریکا به آسانی نخواهد بود و علاوه بر مدت طولانی آن به مشکلات داخلی و معضلات آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای او نیز افزوده خواهد کرد. با شروع جنگ از جانب آمریکا امنیت اسرائیل و عربستان و امارات در معرض خطر اساسی خواهد بود. اگر چه خسارات زیادی به ایران زده میشود اما در جنگ متحدان منطقه‌ای آمریکا مصون نبوده و در گیر عملیات‌های جنگی و اقدامات ایران خواهند بود. معلوم نیست که اگر موضوع اسرائیل که در جهان اسلام به فراموشی مقطعی سپرده شده است، با جنگ ایران و اسرائیل به موضوع جهانی مسلمانان با اسرائیل و‌یهودیان جهان تبدیل نشود و مسلمانان از اقصی نقاط عالم برای مبارزه و جنگ با اسرائیل تجهیز نشوند! لذا امکان جنگ از جانب آمریکا با ایران بسیار کم خواهد بود.

🔶 از طرفی شورش و انقلاب در ایران نیز با پشتیبانی بیگانگان امری نا مقبول در نزد ایرانیان است و هنگامی که بیگانگان در تغییر رژیم در ایران چهره روشن و واضحی داشته باشند با مقاومت مردم روبرو شده و از رویارویی با حاکمیت منصرف و به دفع بیگانه متمایل می‌شوند. این وضعیت به نفع سیستم و جناحی که از اصلاح داخلی و توزیع قدرت گریزان است بوده و به تقویت آنان منجر می‌شود.

🔶به این ترتیب آمریکا و ترامپ به جنگ تمایل ندارد و فقط به فشار اقتصادی و انسداد جریان تجاری و اقتصادی شدید بسنده می‌کند زیرا که با حربهٔ بهتری به فرو ریختن وضعیت داخلی ایران متمرکز شده است. حتی آوردن ناو جنگی و آرایش و تحرکات نظامی آمریکا برای تحت تأثیر قرار دادن شرایط داخلی کشور برای اعتراضات و شورش‌های داخل کشور است.

🔶 اگر اعتراضات داخلی مورد انتظار ترامپ و تیمش صورت نگیرد( که ایرانیان با رویکرد بیگانه ستیزی چنین اقدامی را متصور نیستند) بیش از آنکه سیستم حاکمیت ایران ضربه ببیند، به تحول‌خواهی و اصلاح ضربه وارد شده و با ایجاد شرایط امنیتی و فوق العاده از جانب بخشی از قدرت‌مداران نظام، اتفاق مهمی در ایران به وقوع نخواهد پیوست.

🔶تمام سرمایه گذاری ترامپ و تیمش به آشوب‌های داخلی‌ست که در صورت عدم تحقق آن چه با سرکوب آن و چه همدلی منتقدین با حکومت در مبارزه با آمریکا ، در هر دو صورت به نفع حاکمیت ایران خواهد بود نه به نفع دمکراسی در داخل ایران. پس از آن نیز (از آنجا که میز مذاکرهٔ آمریکا همیشه آماده و مهیاست) مذاکره نیز به نفع منافع آمریکا و حاکمیت ایران تمام می‌شود! لذا هدف آمریکا در هر صورت نه به نفع منافع و امنیت آمریکاست و نه به نفع دموکراسی در داخل کشور است. بهترین گزینه آمریکا می‌تواند در تقویت دموکراسی در ایران باشد. البته با مراودات اقتصادی و رفع تحریم‌ها و رفع مسدودیت‌های مختلف، که در چنین شرایطی دموکراسی لوازم سایر امورات منطقه‌ای و داخلی خود را به آسانی هموار می‌کند.‌ اما ترامپ و تیمش فعلا تدبیر و عقل سیاسی لازم را برای درک چنین موقعیت و وضعیتی تعطیل کرده‌اند. ویا به عمد بجای تقویت دموکراسی در منطقه و کشور ، آب به آسیاب برخی حاکمیت‌های منطقه می‌ریزند! تا نشان دهند منافع آمریکا و ادامهٔ استعمار نوین برایشان مهمتر از آزادی و دموکراسی‌ست!
کشور درگیر با مسائل مختلف اقتصادی و فشارهای تحریمی مناسب دموکراسی نخواهد بود ، همچنین کشور مخروبه در اثر جنگ نیز محل مناسبی برای دموکراسی نخواهد بود!