ترجیح شهروندان در استفاده از واکسن داخلی یا خارجی / ۲۶ درصد از ایرانیان فکر میکنند هیچ وقت نوبت واکسن کرونا به آنها نمی رسد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام شنیده ها

از شهروندان پرسیده شده است « اگر امکان انتخاب داشته باشید، ترجیح می‌دهید از کدام واکسن استفاده کنید؟» طبق نتایج، ۲۸.۳ درصد از پاسخگویان ترجیح می دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند، ۲۳.۲ درصد واکسن خارجی را ترجیح می‌دهند، ۲۳.۲ درصد گفته اند فرقی نمی کند، ۱۷.۹ درصد تمایلی به واکسن زدن ندارند و گزینه «هیچکدام» را انتخاب کرده‌اند، ۵.۵ درصد از پاسخگویان واکسن زده‌اند و ۱.۹ درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند.

۲۶ درصد از ایرانیان فکر میکنند هیچ وقت نوبت واکسن کرونا به آنها نمی رسد!

از کسانی که واکسن نزده‌اند پرسید شد «فکر می کنید چه زمانی برای واکسن زدن نوبت به شما خواهد رسید؟» از نظر ۱۴.۴ درصد تا پایان تابستان، از نظر ۱۰.۵ درصد تا پایان پاییز و از نظر ۱۶.۴ درصد از پاسخگویان تا پایان سال نوبت واکسن آن‌ها خواهد رسید. ۱۸.۸ درصد فکر می کنند نوبت واکسن زدن آنها سال بعد خواهد بود و ۲۶.۴ درصد فکر می‌کنند هیچ وقت نوبت واکسن زدن آن‌ها نخواهد رسید. ۱۳.۶ درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند.

از کل کسانی که بیان کرده‌اند هیچ وقت نوبت واکسن زدن آن‌ها نخواهد رسید، ۳۵.۱ درصدشان در پاسخ به سوال قبلی گفته اند دریافت هیچکدام از واکسن‌های ایرانی و خارجی را ترجیح نمی‌دهند. ۳۲.۶ درصد آن‌ها نیز واکسن خارجی را بر ایرانی ترجیح می‌دهند.

مردان بیشتر از زنان، افراد ۱۸ تا ۲۹ سال بیشتر از دیگر گروه های سنی و افراد غیر دانشگاهی بیشتر از افراد دانشگاهی گفته‌اند هیچوقت نوبت واکسن زدن آن‌ها نخواهد رسید.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نظرسنجی را در روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات اجرا کرده است. جامعه آماری این نظرسنجی شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن ۱۵۸۵ نفر بوده است.