ترسِ بذرپاش از رسوایی در دادگاه؟!

✍️امیدفراغت

بذرپاش در یک مانور تبلیغاتی ادعای طرح شکایت از چهار خبرنگار در خصوص اینکه مبرا از جعل و … است، کرده است و سپس داعیه دار بازپَس گیری شکایت از چهار روزنامه نگار دارد!

نکته این است از لحاظ علم رفتارشناسی مردم چنین کُنش و واکنشی را برآمده از خوف و رجاء و حتی عدم صدق می‌دانند!باید پذیرفت بذرپاش‌ها نیز ممکن الخطا هستند و برای این که قافله‌سالاری را تجربه کنند، در فضای مواجهه با شیطان قرار می‌گیرند و گول زدن چنین شخصیت‌هایی برای شیطان آسان است چرا که از ادبیاتِ خودشان استفاده می‌کند و قدرت و ثروت فریب دهنده‌است.

به عنوان مثال ممکن است شیطان بگوید فقط شما چند شخص می‌توانید در این شرایط به کمک حاکمیت بیایید! و در فضای چنین ذهنیتی، هدف می‌تواند وسیله را توجیه کند! قدرت شیرین است و به همین دلیل است برای رسیدن به آن سر و دست شکسته و چه بسیار زد و خوردهایی که صورت نمی‌گیرد! و تفاوتی هم بین ریخت و قیافه‌های مختلف و با ادبیات‌های متفاوت ندارد!به عنوان مثال مشکل بذرپاش‌ها فقط اکثریت مردم نیستند بلکه به جمع جامعه باید هم‌کیشان و هم ادبیات‌های خودش را نیز اضافه کرد! این حجم از فشار ممکن است هر سیاست‌مداری را از تعادل خارج کند.

شرایطِ بازی امروز شطرنج به گونه‌ای شده است که سربازها در محاصره فیل، اسب، رُخ، وزیر و …گیرکرده‌اند و برای این که وزیر شوند باید نقشه‌ای برای حذف مهره‌های بزرگ بِکشند!

بی‌شک بهترین دفاع برای برخی حمله است؛ شاید این فرد نیز در تصوراتش یا توسط مشاورانش برنامه تنظیم کرده بود برنامه تنظیم کرده بود با طرح شکایت ژست حق به جانب خواهم گرفت و در اذهان جا می‌اندازم که اگر حق با منتقدان است چرا کار را من به دادگاه و شکایت بازی کشاندم؟! از طرفی هم بعد از علنی شدن این شکایت‌های تامل‌برانگیز برای گریز از محکمه ژست احترام به آزادی بیان می‌گیرم و از رفتن به دادگاه پا پس می‌کشم و بازی دو سر برد می‌شود!

باید منتظر ادامه بازی ماند و دید که این گل یا پوچ به نفع چه کسی به اتمام می‌رسد که البته ادامه این مسیر وابسته به اجرایی شدن دوباره شکایت‌ها و بررسی آن در دادگاهی صالح و قاضی عادل است.