ترس جمهوری اسلامی از حمله نظامی آمریکا از زبان حوثی‌ها

مهرداد شاکری

پس از تهدیدهای جدی دولت ترامپ برای مقابله به‌مثل باحملات حوثی ها به پایگاه های نفتی عربستان ، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها گفته است تمامی حملات به خاک عربستان را متوقف می‌کنند.
این ادعا بعد آن طرح شد که (حوثی‌های یمن ) حملات گسترده به تاسیسات نفتی عربستان در هفته گذشته را به گردن گرفتند. همچنین جمهورس اسلامی که مهم‌ترین حامی حوثی‌هاست و پیشتر نیز متهم به «ارسال سلاح» و کمک‌های دیگر برای این گروه شده بود، اتهام ریاض و واشینگتن را رد کرده‌است.
اما با کنار هم گذاشتن این اخبار و ادعاهای طرفین، گفتنی‌ست اگر جمهوری اسلامی پشت این حملات بوده باشد، این ادعای حوثی‌ها با پیشنهاد سران حکومت ایران گفته شده است؛ و این ادعای جدید رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، در واقع ترس جمهوری اسلامی را از حمله‌ی نظامی آمریکا را نشان می‌دهد.