ترس حاکمیت از احمدی نژاد

محمد ارسلانی

انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم قطعا یکی از پرحاشیه ترین انتخابات پس از انقلاب ۵۷ می باشد
محمود احمدی نژاد که ۸ سال سکان هدایت کشور را از سال ۸۴ تا ۹۲ بعنوان رییس دولت بر عهده داشته
و نظرات و گفتار و عملکرد و برنامه ها و شعارهای وی همواره مورد تایید علی خامنه ای بوده است
این روزها در هیات اپوزیسیون باعث انتشار شعارهای ساختارشکنانه از جانب خود و طرفدارانش شده است
محمود احمدی نژاد و طرفدارانش به راحتی از خط قرمزهای حاکمیتی عبور می کنند
و تندترین شعارهای ضد حاکمیتی و ضد نظام از جمله شعار مرگ بر رهبری سر می دهند
دستگاه های امنیتی نظیر سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هم
بدون هیچ عکس العملی نظاره گر اقدامات احمدی نژاد و طرفدارانش هستند
این ضعف آشکار حاکمیت در مقابل احمدی نژاد و طرفدارانش ،نشان از ترس حاکمیت از وی دارد
حاکمیت از ترس انتشار رازهای مگو توسط احمدی نژاد مجبور است در مقابل وی کوتاه بیاید
براستی احمدی نژاد چه اسنادی از حاکمیت در دست دارد
که حاکمیت قدرت و توان برخورد با وی را ندارد
آیا شیشه عمر علی خامنه ای در دست احمدی نژاد است؟
شیشه ای که چیزی نمانده به زمین زده شود و شکسته شود